Mother’s day!

14 05 2017

शुक्रवारची गोष्ट. सकाळी आॅफिसला निघायचे म्हणून दाराचे लॅच ओढले, गाडीपाशी आले आणि लक्षात आले – गाडीची चावी घरी विसरले. पटकन दाराकडे धाव घेतली. बेल वाजवली पण तोवर नवरा आंघोळीला गेलाच. शावरच्या आवाजात बेल त्याला ऐकू जाणे अशक्य! नशिबाने मी निघताना शिव उठला होता. मी आधी बऱ्याचदा बेल वाजवली. मग दारात उभं राहून हळूच त्याला हाक मारुन, “शिव, दार उघडतोस का प्लीज?” असं विचारु लागले. सलग बेल ऐकून तो कावराबावरा झाला होता. पपाला ‘बेल वाजतेय’ हे ओरडून सांगायचा त्याने निष्फळ प्रयत्नही केला. माझा आवाज ऐकून अर्ध्या पायऱ्या उतरुन, काकुळतीला येत मला विचारलं त्याने, “mom, where are you?”. मी दिसत नव्हते पण माझा जिन्यातून कुठूनतरी आवाज तर येत होता. तो बावरला हे लक्षात आले तेव्हा मी जरा गप्प झाले. वर चढताना त्याच्या पावलांचा आवाज आला. तो बाथरूमकडे धावला. बाथरुमचे दार जोराजोराने ठोकत, रडत त्याच्या पपाला ओरडून सांगत होता – “Papa, my mom is in danger! We need to rescue her…” नवरा आला तोच माझ्या नावाने शंख फोडत, त्याच्या मागून शिव पायऱ्या उतरत होता. पाण्याने डबडबलेले डोळे, रडवेला आवाज…मला बिलगला…मी निघाले आॅफिसला…त्याची ती व्याकूळता, माझ्यासाठीची धडपड, सगळंच सुखद, तितकचं अनपेक्षित…

दुपारी फोनवर काॅल येताना दिसला. माझ्या मैत्रिणीचा (जी शिवच्या मित्राची आई सुद्धा) होता. मी सहकाऱ्याशी चर्चा करत होते. मागोमाग मेसेज किणकिणला. Mother’s Day celebration ची त्यांच्या शाळेत tea party होती. त्यासाठी ती आली होती. शिव मला शोधतोय असं तिने लिहिले होते. माझ्या लक्षात असूनही मी कामात अडकले, वेळेत निघता आले नाही. मी शाळेत पोहचेपर्यंत पार्टी संपणार होती. बरीचशी मुलं आपल्या आईबरोबर लवकर घरी गेली. उरलेली मोजकीच मुलं बाहेर खेळत होती. माझी गाडी आत शिरताना बघून शिवचा चेहरा खुलला. आधी एक गोड हसू, आणि दुसऱ्या क्षणाला थोडीशी मान खाली, कपाळाला आट्या, डोळे लहान, राग दर्शविण्याची ही त्याची नेहमीची सवय…मी सरळ त्याच्या वर्गात गेले, त्याची बॅकपॅक घ्यायला. त्याच्या cubby ला शिवने माझ्यासाठी बनवलेले ग्रिटींग कार्ड पिन लावून लटकत होतं. ते वाचत हातात घेतलं…ते बघून गील्ट अजूनच वाढलं. Corridor मध्ये टिचरनेही तेच सांगितलं, शिव नाराज झाला. मी playground ला गेले तेव्हा आधी मला बघून न बघितल्या सारखं केलं. मग नेहमीचे “5 more minutes!”. Playground वरुन त्याला काढणं महाकठिण…कसंबसं त्याला गाडीत बसवलं. मग हळूहळू रागाने डोकं वर काढलं. अमक्याची आई आली होती, तमक्याची आई आली होती. “Mom, I am super angry and disappointed that you missed the mother’s day party.” अधेमधे माझं सबबी देणं सुरु होतं. “They also got coffee and TEA. No more tea for you…” त्याला माहितीए मला चहा आवडतो. मधेच त्याला ग्रिटींग कार्ड आठवले, “Oh! I even made a greeting card for you. We forgot it in school…”. “I got it Baby…It is AWESOME!!! मला खूपच आवडलं” – मी. मग तो रडायला लागला. “I want to give it you right now….stop the car!” घरी आल्या आल्या त्याने स्वत: मला ते दिलं तेव्हा तो जरा शांत झाला. गाडीपासून वरपर्यंत मला उचलून घे, हा हट्ट पुरा करुन, त्याला खाली ठेवताना, त्याचं ते “I missed you Mom…”

माझ्यापुरता Mother’s day कालच साजरा झाला…


अंमलबजावणी

Information

One response

14 05 2017
Shruti Surve

Lihit raha..

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s
%d bloggers like this: